Borgmästarhuset

Borgmästaren i Skara Anders Petter Trybom
Borgmästaren i Skara Anders Petter Trybom

Borgmästarhuset byggdes på den så kallade Thengbergska tomten i hörnet av Skoltorget och Skolgatan. Tomten var tidigare reserverad för biblioteksbygge men ansågs vara omlämplig främst med hänsyn till all kringliggande träbebyggelse och därmed brandfara. ”Gamla biblioteket” som ersatte 1740-års bibliotek var klart 1859 och Trybom bygger sitt stora hus på den ”övergivna” tomten i slutet på 1850-talet. 

Trybom var ofta positivt inställd till reformer och förändringar. Han var även positiv till den representationsreform som genomfördes vid riksdagen. Trybom var ledamot av borgarståndet och tjänstgjorde vid riksdagen från 1865. Ledamot i riksdagens andra kammare blev han senare. Mellan åren 1864 och 1907 tillhörde Anders Petter Skaraborgs landsting. Många var också ordförandeposterna genom åren. Bland annat för styrelsen för LSSJ (Lidköping-Skara-Stenstorps Järnväg), Skaraborgs Läns Sparbank, Skaraborgs Enskilda Bank, Skara-Kinnekulle-Vänerns järnväg m.m.
Borgmästarämbetet sköttes med kraft, rättrådighet och kärv välvilja. Men Trybom hade också alltid glimten i ögat.