Försvarsvän

Borgmästaren i Skara Anders Petter Trybom

Trybom var en stark vän av landets försvar. Vid ett fyllnadsval till riksdagen i början av 1890-talet gjorde han försvarsfrågan till huvudämne i valrörelsen. Ett försvarsmöte utlystes i Skara Högre Allmänna Läroverks högtidssal.
Bland Tryboms vänner och anhängare åtefanns bl.a. Viktor Hofling, Sven Dahlgren och Gustaf Bring. Det arbetades mycket för att få ett regemente till Skara i samband med värnpliktens införande och indelningsverkets avskaffande. Helst ville man se Kungl. Lifregementets Husarer bygga kaserner, stallar och ridhus i stadens utkanter, men K3 hamnade i Skövde.

Ett av Tryboms bästa minnen var säkert återinvigningen av domkyrkan 1894. Det blev mer än en heldag tillsammans med Kung Oscar II, prins Carl, stadsminister Boström, landshövding Sjöcrona med flera, dessutom större delen av hästar och personal från Hovstallet.