Nedläggning av skofabriken

Bryntessons skor - en viktig del av Skaras industrihistoria

Några år efter andra världskrigets slut började import av billiga skor medföra allt allvarligare konkurrens för de svenska tillverkarna. Något som även Bryntessons skofabrik i Skara fick känna av.

Den 15 januari 1966 avslutades detta kapitel i Skaras näringslivshistoria, driften vid Skofabriken lades ner och fabriksbyggnaden i kvarteret Kometen revs 1968. Det byggdes två flerfamiljshus varav det mot Bangårdsgatan byggdes samman med den del av skofabriken från 1946 som bevarades. Ritningarna uppfördes av Carlsson & Olsson arkitektkontor i Skara.