Prisma Västra Götaland

Bryntessons skor, en viktig del av Skaras industrihistoria

Bryntessons.jpg

Den 15 januari 1966 avslutades detta kapitel i Skaras näringslivshistoria, driften vid Skofabriken lades ner och fabriksbyggnaden revs 1968 i Kv. Kometen. Det byggdes två flerfamiljshus varav det mot Bangårdsgatan byggdes samman med den del av skofabriken från 1946 bevarades.