Personalvårdande insatser

Bryntessons skor - en viktig del av Skaras industrihistoria
Bryntessons skor - en viktig del av Skaras industrihistoria

Bryntessons var tidigt ute vad gällde personalvård, flera inslag av reformvilja konstaterades bl.a. infördes en social intressekassa, det bildades pensionsfond samt grundade sjukkassa.

I samma anda bildades 1938 Bryntessons Skofabrikspersonals koloniförening u.p.a. Föreningen hade som ändamål att efter inköp av ett jordområde mellan Skövde - Axvalls järnväg och Vingsjön öster om Axvalls municipalsamhälle, sälja tomter till sina medlemmar samt att uppföra kolonibyggnader. Styrelsen bestod delvis av företagsledningen och för att få bli medlem måste man ha arbetst på skofabriken i minst två år.
Insatsen i föreningen var 1500 kronor per medlem och medlemmarna var skyldiga att hålla ordning på sina hus och trädgårdar. Nio likadana stugor byggdes i det som kom att kallas "Skomakarbyn". Stugorna var större än vad vi ofta menar med kolonistuga och snarare att betrakta som små fritishus. Husen inrymde storstuga sovalkov och kök på en yta av ca 30 kvm. Varje tomt var på 500 kvm. Med tiden har tomterna friköpts och flera av stugorna har byggts om eller ersatts av nya hus som numera är permanent boende.

Skara manskör startades 1921 och starten var en skomakarkvartett med fyra grabbar på Bryntessons skofabrik som tyckte om att sjunga. Manskören bildades utifrån kvartetten.