Arbetstider, det sociala livet mm

Att arbeta på ett bageri är inget för morgontrötta personer. I bageriet startar man måndag-torsdag kl. 03.00 och fredag - lördag kl. 02.00. Så var det för det mesta förutom de hektiska år som beskrevs på föregående sida. Det innebär att det inte blir några sena kvällar eller nätter, innan Olle fyllde 50 år kunde det bli en och annan sen kväll. Det blir nu kväll redan kl. 19.00 för att orka arbeta från kl. 03-12.00 sex dagar i veckan. 

Att arbeta på dessa tider innebär naturligtvis att det sociala livet har fått stå tillbaka. Olle är sedan länge med i olika föreningar, men utan aktivt deltagande. Han beskriver att han hämtade sin utmärkelse till hedersmedlem hos Skara Gille när han varit med i 25 och 50 år. När han var yngre hade han stort intresse för flyg och tog certifikat. När reglerna för flygning och Olles arbete samt familjesituation förändrades fick även detta stå tillbaka. 

Brödet skulle vara färdigt tidigt på morgonen. Idag levereras det till egna konditoriet, matbutiken mitt i staden och några hotell. I de större industribagerierna har automatiseringen kommit långt. I bakdatorn knappas recept in, varefter maskinen sköter nästan allt själv. Vill man jobba inom bagerinäringen inom industrin gäller naturligtvis oregelbundna arbetstider, men inte som på de mindre bagerierna.