Bageriets utveckling och gesällbrev för Olle

När Harry tog över bageriet på Väpnaregatan fanns en stor stenugn mitt i bageriet. Den kom att huggas ner och i samband med detta fann man en gammal träsked inmurad i ett stenfack. Den gamla skeden finns ännu kvar och hänger på en krok i taket. Skeden hade troligtvis ett symbolisk värde och därför hade den murats in i ugnen.

Det enda tekniska  hjälpmedel som fanns i bageriet i början var en degmaskin, denna finns ännu i bruk. Det är bagarens och konditorns händer som är de bästa redskapen. Hantverket har inte förändrats så mycket under åren i de mindre bagerierna. Visst har det tillkommit bättre ugnar och jässkåp och mindre verktyg, men utan händerna kommer inte en bagare och konditor långt.

År 1953 registerades bolaget och är idag ett aktiebolag. Barnbarnet Anders har tagit över verksamheten och arbetar själv i bageriet. I bageriet har det bakats bröd av alla slag, tårtor och kakor med mera. De senaste åren har efterfrågan på glutenfritt bröd ökat. Helt glutenfritt bröd kan inte garanteras. Endast  glutenfria tekakor finns, men är bakade av ett annat bageri som kan garantera att inte gluten ingår. 

Den glade bagaren

Sonen Olle började på läroverket gick några år, men ville arbeta i bageriet. Han fortsatte sin bana inom bageri- och konditorverksamheten, gick utbildning och kurser för att förkovra sig och att bredda sitt kunnande. Olle anser det är viktigt att fortsätta att utvecklas i sitt hantverk och inte bli för inskränkt. Innan man är gesäll inom sitt yrke krävs många års lärlingstid och utbildning. Här är Olles väg till gesällbrevet:

• Lärling på sin fars bageri
• Arbete hos en duktig konditor i Skövde
• Yrkesskola
• Utbildning i England
• Gesällbrev som konditor och bagare

Gesällprov läggs efter minst 4 000 timmars dokumenterad utbildning/erfarenhet i yrket eller motsvarande av branschen validerade kunskaper. Provet är ett yrkesprov och görs både praktiskt och teoretiskt. För att få Gesällbrev ska alla obligatoriska delar i provet vara godkända. Det är Sveriges Bagare och Konditorer som utser en ansvarig person som gör granskningen vid proven.