1879-1893

Landskansliet.jpg

Passjournal ur Göteborgs och Bohus läns landskanslis arkiv som bland annat låter oss veta att handelsbiträdet Carl Allan Jonsson från Göteborg tänkt sig vistas i Amerika i sex månader

Åren 1879-1893 räknas som emigrationens kulmen och under dessa 15 år emigrerade sammanlagt 485.000 svenskar. Toppåren var 1881-1882, 1887-1888 och 1892 med mer än 40.000 emigranter per år. Under denna period gick utvandringen i första hand till Mellanvästern, främst Minnesota, Iowa, North och South Dakota.

Utvandringen gick också till Nebraska, Kansas, Illinois och Wisconsin. Då brist på jord uppstod sökte man sig längre västerut till Colorado, Montana, Idaho, Utah och Washington där skogsarbete lockade. Toppåret 1887 dominerades av utvandrare från Älvsborgs, Värmlands, Jönköpings, Kalmars och Östergötlands län. Under denna senare period tillkommer Malmöhus och Hallans län och utvandringen från Stockholm ökar.