Den stora utvandringen - Göteborgska källor till den stora utvandringen

SAL17.jpg

Inledningsvis sökte sig de svenska emigranterna till landsbygden men senare även till de stora städerna. 

(Bild av Rockefeller center med Atlasstatyn ur AB Svenska Amerika Liniens arkiv)

Vid folkräkningen 1900 uppgav ungefär 4,7 miljoner av USA:s 249 miljoner invånare att de hade svenskt påbrå, siffran borde vara betydligt högre. 

Bland de faktorer som drev människor från Sverige finner vi rationaliseringen av jordbruket, nödåren under andra hälften av 1800-talet, den snabba befolkningsökningen, missnöje med den religiösa intoleransen i Sverige och värnplikten. 

Bland de faktorer som skapade ett sug att emigrera till Amerika finner vi bland annat tillgången på odlingsbar jord och arbete, propagandan för att emigrera och breven hem till Sverige om livet i bland annat USA.

De första svenska invandrarna till Nordamerika var kolonisatörerna i Nya Sverige. Kolonin anlades vid Delawarefloden 1638, bara 18 år efter att de första pilgrimerna från England anlänt med skeppet Mayflower till Nya England. Bakom de två svenska skeppen Kalmar Nyckel och Fågel Grip stod ett handelsbolag - Nya Sverige-kompaniet, som stöddes av Axel Oxenstierna. Sammanlagt räknar man med att det fanns 700-800 svenskar och finnar i kolonin som så småningom kom att övergå i holländarnas och senare engelsmännens ägo. Den stora emigrationsvågen från Sverige ägde dock rum cirka 200 år senare på 1820-talet.