Utveckling av butiken och flytt till större lokaler

Everts Livs

Tommy Kroon, Anita Olofsson och ägaren själv Evert Kroon

Under senare delen av 1950-talet byggdes det  många nya bostäder i flerfamiljshus. Det innebar också nya krav på ortens butiker. 1959  flyttades butiken knappa hundra meter och  blev Everts Livsmedel, en allivsbutik med  självbetjäning. Butiksytan var 98 kvm, vilket innebar att en av länets största och modernaste butiker öppnade i Skara. Självbetjäning  innebar att kunderna själva fick plocka sam man de varor man önskade köpa och betala i  en utgångskassa. Sortimentet växte, specerivarorna var förpackade, mjölken såldes i glasflaskor, men kött och charkuterivaror såldes  fortfarande manuellt. 

En styckmästare såg till att hela djurkroppar  delades i mindre konsumentanpassade bitar. Hanteringen innebar också att egen tillverkning av charkuterivaror startade. Det var så Everts välkända Grynkorv kom till. Det finns många minnen från denna tids  handel. Sortimentet växte. En av de produkter man kunde köpa i sin mataffär, var damstrumpor. Antalet varianter av kryddor var  begränsad och bestod nästan bara av kryddor  till bakning. Utbudet av färska grönsaker exploderade, nu kunde man till och med köpa  paprikor i Skara.  

Öppettiderna var begränsade, lagstiftningen  tillät att butikerna var öppna till kl 19 på vardagarna och kl 14 på lördagarna, på söndagarna var det stängt. De kunder som inte  hann eller orkade att handla själva, erbjöds  hemsändning. I butiken på Härlundagatan  var vi tre springpojkar som såg till att klara  transporterna på trehjuliga flakmopeder. Vi  ”springpojkar” fick också hantera avlastning en av alla de lastbilar som levererade varor till  butiken. Det handlade om åtskilliga mängder varje vecka.

I den moderna butiken fick alla varor förses  med prislappar (även om kassörskorna hade  priset på många varor ”i minnet”). Med den  tidens inflation, var byte av prislappar en återkommande arbetsuppgift. I början av 1960-talet gjorde också extrapriserna sin entré. Även  detta innebar flitigt byte av prislappar.