Nytt fritidsprojekt - siktade mot stjärnorna

Fritidsprojektet som blev serveringen Skogsbrynet

Planskiss på den planerade fritidsanläggningen Skogsbrynet. Från vä: Lekvallen, Fyrkanten med herrgårdsrestaurangen, idrottsvall och Mor Annas Stuga. Även om planerna inte blev av i detta format blev serveringen Skogsbrynet ett kärt besöksmål och fyllde också en uppgift åt skaraborna. 

Redan år 1913 hade EG Torgny föreslagit Excelsiorföreningens Fyrväppling att försöka inrätta en serveringspaviljong på en naturskön plats i Skaras närhet. Tanken på en egen kursgård hade ha troligtvis med sig från sin tjänstgöring i Dalarna. 

Han återkom år 1917 och tanken hade utökats till att avse ett nykterhetsvärdshus med läsestuga så att den frilufts- och naturälskande allmänheten skulle ha någonstans att gå. Den skulle omfatta hela det trekantiga skogsområdet mellan brynet i söder, promenaden i väster och järnvägens nya sträckning i nordost. Det skulle finnas en öppen plats, Fyrkanten, med restaurang i herrgårdsstil, idrottsvall, lekvall, Mor Annas kaffeservering, en del andra anordningar och naturligtvis skogsstigar för promenader.  

Många var de bland stadens inflyteserika damer och herrar som engagerades i detta uppskattade projekt och förberedelsearbetet sattes igång. Ekonomiska och praktiska hinder skulle övervinnas och man fick till sist nöja sig med ett tillsvidare Skogsbryn, en enkel sommarservering med köksbyggnad, musikpaviljong och ett serveringstält.