Referenser

Referenser

Amiralitetskollegiets arkiv. Förvaltningen av sjöärendena, Lotsdirektören E II c. Stockholm: Krigsarkivet,

Arill, David (red.) 1923. Folksägen och folkdiktning i västra Sverige. Göteborg.

Arwill-Nordbladh, Elisabeth 1998. Genuskonstruktioner i nordisk vikingatid: förr och nu. Göteborg: Göteborgs universitet.

Bidrag till Sveriges officiela statistik 1883. T, Lots- och fyrinrättningen samt lifräddningsanstalterna å rikets kuster,10.

Borgström, Marianne U.Å. Saltskärs Käring: En gasters huvudlösa historia om Bohusläns märkligaste båk. Hamburgsund.

Borgström, Marianne 1987. Stänk i stenrike: Om människor, berättelser och bilder i Bohuslän. Uddevalla: Bohusläns museum

Brev från Stellan Johansson, 2012-01-17 (i författarens ägo).

Conrad, Joseph 2006. Mörkrets hjärta: novellen Pionjärerna. Göteborg: Lindelöw.

Cornell, Per & Fahlander, Fredrik 2002. Social praktik och stumma monument: introduktion till mikroarkeologi. Göteborg: Göteborgs universitet.

Dagens Nyheter 2013-02-18.

Dialektarkivet. Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg.

E-post från Lars Sjölander, 2013-02-19 (i författarens ägo). Engdahl, Bertil 2008. Damen i svart. På kryss 2008/5–6.

Falck-Kjällquist, Birgit 2009. Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. 14, Ortnamnen i Sotenäs härad. 2, Naturnamn. Göteborg: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg.

Folkminnesuppteckningar (arkivmaterial). Göteborg: Institutet för språk och folkminnen, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG).

Gunnemark, Kerstin 2004. Minnenas galleri: om minnesskåp och kulturarv. Stockholm: Carlsson.

Göteborgs-Posten 1984-11-19.

Göteborgs-Posten 2003-11-12.

Hartelius, Kaj & Rydholm, Yngve 1966. Tistlarna - Strömstad: leder och hamnar i Göteborgs och Bohusläns skärgårdar. Stockholm: Bonnier.

Hasslöf, Olof 1949. Svenska västkustfiskarna: studier i en yrkesgrupps näringsliv och sociala kultur. Stockholm: Högsk.

Hedin, Anders 1988. Ljus längs kusten: berättelser från tio svenska fyrplatser. Stockholm: Norstedt.

Hovda, Per 1941. Kjering- i stadnamn frå sjøen. Maal og Minne.

Johansson, Stellan 1997. Ruskiga historier och historiska ruskigheter. Tanumshede: Tanums kulturnämnd. Kungliga lotsstyrelsens arkiv. Stockholm: Riksarkivet.

Lindroth, Hjalmar 1921. Namnforskningar bland västkustens öar och skär. Stockholm: Bonniers.

Lönnroth, Erik (red.) 1963. Bohusläns historia. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Mellander, Cathrine 2008. Arkitektoniska visioner under statligt förmynderskap: en studie av Överintendentsämbetets verksamhet och organisation 1818-1917. Stockholm: Stockholms universitet.

Modéer, Ivar 1936. Färdvägar och sjömärken vid Nordens kuster: namntolkningar. Uppsala.

Naguib, Saphinaz-Amal & Rogan, Bjarne (red.) 2011. Materiell kultur & kulturens materialitet. Oslo: Novus forlag. Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. 16, Ortnamnen i Kville härad. 1945. Göteborg: Dialekt- och ortnamnsarkivet.

Rudberg, Inger 2012. De levde på Fjällbacka strand: bilder och berättelser från Fjällbacka, Mörhult och öarna. Fjällbacka: Westerberg.

SAOB. Ordbok över svenska språket, 1893-. Lund: Gleerupska univ.-bokh.

Schön, Ebbe 1983. Folktro i Bohuslän. Partille: Warne.