Introduktion

Kring sjömärket och området

Soten är ett svårnavigerat havsområde som är beläget söder om Väderöarna och Fjällbacka skärgård och norr om Buskär (Falck-Kjällquist 2009: 27). Det är i detta havsområde som briggen Blue Bird av Hull kämpade mot snöstormen på julafton 1872. En med farvattnet känd sjöman surras till rors som ett sista hopp om att gå fri från de förrädiska undervattensgrunden. Evert Taubes ödesmättade visa är delvis uppdiktad. Med det är med största allvar han skildrade Sotens förrädiska farvatten. Hur skulle farleden över dessa vrakfyllda vatten göras säker för sjöfarten?

Huvudföremålet i denna artikel är Saltskärs båk. Sjömärket utgör ett välkänt inslag i det yttersta havsbandet och har ett intressant livslopp. Båken tillverkades år 1882, förföll gradvis under åren fram till att den slutligen drabbades av skrotdöden. Men frivilliga krafter lät sjömärket återuppstå i form av en nytillverkad kopia år 2003. Samtidigt har Saltskärs båk både i form av original och kopia behäftats med personliga drag och kopplats till skilda livsberättelser. Namnet på båken i dagligt tal är Saltskärs käring.

Kring artikeln som berättelsen bygger på

Artikelns syfte är att närma sig problematiken hur människor och föremål kommunicerar och påverkar varandra i skapandet av en livshistorisk berättelse. Det är alltså  inte bara människans avtryck i världen som är föremål för framställningen. Även tingens intryck på människan spelar en avgörande roll, liksom människans och tingens interaktion med havet. Framställningen grundar sig på ett litet urval av många skildringar, ritualer och tolkningar som är förknippade med ett enskilt sjömärkes liv.

I artikeln lägger författaren vikt vid såväl sjömärkets djupare betydelser som vid dess rent fysiska och materiella framtoning i det maritima rummet.