Nystart 1967 - Nytt namn Fokus

Folkets Park Fokus i Skara
Folkets Park Fokus i Skara
Folkets Park Fokus i Skara

På hösten 1965 beslutades på ett FCO-möte att parken skulle sättas i stånd igen och på nyåret 1967 starade ett nytt renoveringsprojekt. Kommunen ställde upp med lån på ca 350 000 kronor,  Yrkesskolans  bygglinje fick projektet. Cirka 4 000 frivilliga arbetstimmar noterades, inte minst för styrelsemedlemmarna. Krafterna samlades för att renovera och modernisera främst dansrotundan för arrangemang året runt. Folkparkens inhägnad 26 000 kvm tomtmark snyggades upp och fick trädgårdskaraktär med en damm och planteringar.

Den 30 september 1967 var det invigning och det blev succé direkt. Folkparken hade då namnändrats till Fokus.

Här var det dans såväl fredags- som lördagskvällar med rikskända orkestrar, mogendans med lokala band och gästartister. På söndagarna huserade ungdomar i folkparken med popkonserter och välkända gästande popgrupper även utländska. 

På 1980-talet fick folkparkerna i Sverige, och även Fokus  i Skara, konkurrens från nya nöjesyttringar, I Skara startade en restaurang "Mäster Olof" med diskotek i källaren på Skaraborgssgatan mittemot Stadshotellet. Även Stadshotellet lockade ungdomar med bl.a. arrangemang på juldagen. Helt plötsligt flyttade nöjesverksamheten för unga människor från Folkparken till stadens centrum. Mäster Olof och Stadshotellet lockade ungdomar från grannstäderna till Skara under några år på 1980-taet var Skara huvudstad för nöje i Skaraborg. 

År 1993 var det dags för en ny upprustning av folkparken och en tillbyggnad med 165 kvm. Då byggdes en servering som tillfredställde de nya kraven. Folkparken hyrs ut till olika tillställningar, bl.a. mässor och auktioner. Skaras föreningar fick också en inkomstkälla med bingospel.