Prisma Västra Götaland

Genom slussen: en berättelse om Ströms sluss

http://mm.dimu.org/image/022wXWjVYVEz

En 400-årig epok har gått i graven. Slussvakten är numera ett minne blott. Slussen i Lilla Edet, Ströms Sluss, är sedan några år fjärrstyrd från Trollhättan och mestadels obemannad.

I slussverksamheten avspeglas kanalsjöfartens historiska utveckling, expansion och tillbakagång, genom tidens gång fram till idag. Handelsvaror och människor har i alla tider fraktats och färdats dels på land, dels längs vattenvägar, som i detta fall. 

Berättelse skriven av Cecilia Malmros