En 100 årig slussled: från bemanning till fjärrstyrning

Slussarna i Lilla Edet

Trafiken på Göta Älv har med åren minskat, vilket innebär att Sjöfartsverket inte längre kan ha slussvakter dygnet runt. Under en stor del av året passerar bara ett fåtal fartyg Lilla Edet varje dygn och slussen fjärrstyrs därför sedan 2011 ifrån Trollhättan. Men på sommaren är det dock full aktivitet, när några tusen fritidsbåtar ska passera denna sluss, i den 82 kilometer långa Trollhätte kanal. Då bör slussen tillfälligt vara bemannad av en slussvakt eller två, för att kunna ge semesterfirare en hjälpande hand.

Slussvaktens arbete är eller snarare var i många fall, att förflytta båtar och fartyg uppströms eller nedströms i en farled med nivåskillnad. Man kan tänka sig att själva slussen fungerar som en slags ”trappa i vattnet”. Slussvakten planerade, ledde och administrerade allt arbete vid slussen. Ibland förkom slussbiträden, som bistod slussvakten. I gångna tider, då man ofta var slussvakt i generationer, hade många en binäring, vid sidan om arbetet vid slussen. Kanske hade man ett litet jordbruk också och många fiskade säkert lax i denna trakt, precis som idag.

Slussarna i Lilla Edet

Passerar man Lilla Edet med båt nu för tiden, är det via Ströms Sluss. Tack vare flera ombyggnader och restaureringar är denna slussled i drift än i dag. Dessutom är kanalkontoret, slussvaktarkuren och flera kanalbostäder bevarade. 100 år har förflutit sedan den första slussningen i Ströms Sluss ägde rum, i oktober 1916.

Trollhättans kanal och dess slussområde, där Ströms Sluss ingår, är ett statligt byggnadsminne sedan 2004 och kommer alltså bevaras även i framtiden. 

Upptäck mer

Slussarna i Trollhättan

Slussarna i Trollhättan

Trollhättefallen

Trollhättefallen