Ströms sluss

1832 öppnades Göta Kanal, som sträcker sig från Östersjön till Vänern. Samma år invigdes Ströms Kanal, på den bohuslänska sidan av Lilla Edet, väster om fallet Bergaström. Denna kanal hade två slussar, men idag finns endast dolda rester kvar.

1916 fick Ströms Kanal en enda sluss, med samma mått som slussarna i Trollhättan. Ströms Sluss är den sjätte i ordningen i Göta älv om man räknar från Vänern. För fartyg som passerar här gäller ”Vänermax”, vilket innebär att måtten inte får överstiga längden 88 meter, bredden 13,2 meter samt djupet 5,4 meter. Slussen har en lyfthöjd på 6 meter, d.v.s. när man lyfter ifrån havets nivå. I jämförelse har vi slussarna i Trollhättan, som har en lyfthöjd på mer än 30 meter. Nivåskillnaden från havet i Kattegatt till Vänern är drygt 40 meter. 

Upptäck mer

Göta

Göta

Fall- och slussområdet ljudberättelser

Brinkebergskulle sluss

Brinkebergskulle sluss