Ingrid Hedlund-Barnträdgårdslärarinna

Ingrid Hedlund

Ingrid Hedlund började 1938 arbeta på den första barnträdgården i Mölndal. Året innan hade hon avlagt sin förskolelärarexamen på Fröbels institut i Norrköping. Lönen var 130 kr i månaden och ett rum med WC ingick. Hon tyckte det var bra, med tanke på vad det skulle ha kostat om hon skulle behöva hyra ett rum.