Verksamheten startar

Ingrid Hedlund
Ingrid Hedlund
Ingrid Hedlund
Ingrid Hedlund

Barnträdgården startades på initiativ av Röda korset i Mölndal. Till en början låg verksamheten i Församlingshemmet Broslätt. Med en lärarinna och cirka 10 barn startade de i liten skala, men målsättningen var att få in fler barn.

Verksamheten flyttade 1937 till ett större hus, som låg på Lekskolegatan strax bakom Mölndals sjukhus, där Mölndals första BB tidigare låg. I samband med flytten anställdes ytterligare en lärarinna. De tyckte det var fantastiskt när de kunde börja arbeta i de stora salarna i det nya huset.

Barnen kom från både villor och arbetarbaracker. De var mellan tre och nio år, och det kom mellan 25 och 30 flickor och pojkar. Lunch med varm mat kunde inte serveras, men alla fick smörgåsar med mjölk till.

".. där fanns en toalett.. men inget varmvatten. Det fanns inget mera tvättrum än bara en toalettstol. Det fanns också en vedspis och så ovanpå vedspisen var det ett primuskök. Sen så fick dom en liten måltid. Ja dom var ju där mellan 09.00 och 15.00 mina barn i Mölndal. Vi hade ju ingen kokerska eller någonting sådant utan hos oss fick dom hårda smörgåsar och mjölk. Det var allt dom fick. De fick ost och sirap på smörgåsarna! Och persilja. Jag gjorde smörgåsarna på morgonen. Sedan satt jag vid ett litet bord och så fick barnen komma dit och hämta smörgåsar och få mjölk. Och så fick dom balansera iväg då med dom."