Isskeppare

Isverket Björkö

Att vara isskeppare var ett idogt arbete – det gällde att få frakter för hela året och att vara ute i alla väder! Och att hantera isen var ett tungt och kallt arbete.

Det fanns många skeppare i Bohuslän som fraktade is från Norge och från utskeppningskajer i Bohuslän och ner längs kusten. Att äga ett eget fartyg kunde under gynnsamma år ge en bra försörjning för skepparen och hans familj.

Bröderna Erik och Jarl Hansson lastar is i Hövik i Norge på fraktjakten Ragnhild på sommaren 1947. På fotografiet har Erik och Jarl klätt upp sig med hatt, vita skjortor och finbyxor. Kan det vara så att de är hembjudna på middag till beställaren av frakterna från gården Hövik? Foto Bohusläns museum.

Bröderna Erik och Jarl Hansson i Hamburgsund i Bohuslän var några av de som hade sin försörjning som isskeppare. År 1939 köper de jakten Ragnhild från Skärhamn. Ragnhild är byggd 1917 av den kände båtbyggaren Karl Stjern på Galtö, har en dödvikt av 68 ton och är utrustad med en 25 hkr motor. Bröderna äger jakten fram till 1957. De har två mans besättning på båten, Erik som har andra klassens skepparexamen är skeppare och Jarl seglar som bästeman.

Isverket Björkö
Fraktjakten Ragnhild vid Hövik på västra sidan av Oslofjorden på våren 1947. Foto Bohusläns museum.

I Hamburgsund har ett hundratal personer sin försörjning med fraktseglation i slutet av 1930-talet. De flesta av fartygen som är hemmahörande här är mindre fartyg som jakter och galeaser. Erik och Jarl fraktar varierande gods - det som är lämpligt med en mindre jakt. Det är sand, vägsalt, gatsten, takpannor, props, silltunnor, tomlådor, sill, salt och mycket annat. För att få en bra förtjänst under året gäller det att vädret är hyfsat och att vintern inte är alltför sträng så att isen ligger långt in på våren. Frakterna sluts efterhand och på 1940-talet finns det gott om frakter för mindre fraktfartyg.

I början av 1940-talet tar Erik och Jarl de första frakterna på is från Oslofjorden i Norge. Några år senare fraktar de nästan uteslutande is härifrån. Det är framför allt från gården Hövik, som ligger på västra sidan av Oslofjorden och isen tas ur dammar som tillhör gården. I väntan på frakt till köpare så förvaras isen i isbingar med sågspån. Utdrag ur skeppsdagböcker berättar om antal resor och typ av frakter som Erik och Jarl gör. Åren 1948 och 1949 blir goda år för rederiet – detta var också goda år för den bohuslänska fiskerinäringen. Det fanns därmed en stor efterfrågan på is!

Skeppsdagboken för året 1948 berättar

29 dec – 20 jan 890 lådor sill och 156 tomtunnor Smögen – Slottet; 6 – 10 febr 1 000 lådor sill Smögen – Slottet; 20 – 23 febr 437 tunnor sill Slottet – Göteborg; 1 – 2 mars 500 st tomtunnor Göteborg – Öckerö; 3 – 5 mars 68 ton salt Göteborg – Bovallstrand.
I mars börjar isfrakterna mellan Hövik vid Oslofjorden till Åstol utanför Tjörn i Bohuslän. På Åstol finns ett ishus som är mottagare av isen från Norge.
17 – 24 mars 55 ton is Hövik – Åstol; 1 – 5 april 55 ton is Hövik – Åstol; 7 – 9 april 55 ton is Hövik – Åstol; 13 – 17 april 55 ton is Hövik – Åstol; 20 – 22 april 55 ton is Hövik – Åstol; 29 april – 3 maj 55 ton is Hövik – Åstol; 5 – 7 maj 55 ton is Hövik – Åstol; 10 – 14 maj 55 ton is Hövik – Åstol; 18 – 20 maj 55 ton is Hövik – Åstol; 24 – 27 maj 55 ton is Hövik – Åstol; 31 maj – 2 juni 55 ton is Hövik – Åstol.
Även sommaren 1948 blir intensiv med många frakter mellan Hövik och Åstol.
4 – 8 juni 55 ton is Hövik – Åstol; 10 – 12 juni 55 ton is Hövik – Åstol; 15 – 17 juni 55 ton is Hövik – Åstol; 1 – 3 juli 55 ton is Hövik – Åstol; 5 – 7 juli 55 ton is Hövik – Åstol; 9 – 12 juli 55 ton is Hövik – Åstol; 14 – 16 juli 55 ton is Hövik – Åstol; 19 – 21 juli 55 ton is Hövik – Åstol; 24 – 26 juli 55 ton is mellan Hövik – Åstol; 28 – 31 juli 55 ton is mellan Hövik – Åstol; 3 – 5 aug 55 ton is Hövik – Åstol; 7 – 8 aug 55 ton is Hövik – Åstol; 13 – 16 juli 55 ton is Hövik – Åstol; 20 – 23 aug 55 ton is Hövik – Åstol; 23 – 24 aug 35 ton is Bleket – Åstol; 27 – 30 aug 55 ton is Hövik – Åstol.
Under hösten görs ytterligare 6 frakter mellan Hövik och Åstol. Några returfrakter från Bohuslän upp till Norge får de inte, men de kan passa på att ta vägen om hemmet i Hamburgsund innan nästa frakt från Hövik. Dessutom fraktar de en hel del is mellan Bleket på Tjörn till Åstol och även någon frakt med is ner till Göteborgs skärgård.
3 – 6 sept 55 ton is Hövik – Åstol; 7 – 8 sept 52 ton is Bleket – Åstol; 9 – 10 sept 53 ton is Bleket – Åstol; 11 – 13 sept 35 ton is Bleket – Åstol; 15 – 16 sept 50 ton is Bleket – Åstol; 22 – 25 sept 55 ton is Hövik – Hönseröd; 28 sept – 5 okt 55 ton is Hövik – Hönö Klova; 6 – 7 okt 40 ton is Bleket – Åstol; 12 – 15 okt 55 ton is Hövik – Åstol; 19 – 28 okt 55 ton is Hövik – Åstol; 2 – 10 nov 50 ton is Hövik – Åstol; 13 – 15 nov 50 ton is Näset – Rönnäng; 27 – 29 nov 560 lådor sill Smögen – Slottet; 6 – 11 dec 55 ton is Nörsnäs – Åstol; 20 – 22 dec 426 tunnor sill Slottet – Smögen.

Fraktsäsongen detta år avslutas strax innan jul - den 22 december 1948.

Källa: Isfrakter med m/s "Ragnhild" av Hamburgsund av Christine Fredriksen. Ur: Fraktfarten, rapport 6, Bohusläns museum 1992
Bohusläns museum bildarkiv