Ishuset på Björkö

Längst ut på hamnpiren på Björkö i Göteborgs norra skärgård ligger Björkö Ishus - ett ishus och magasin som länge hållit den stora fiskeflottan i skärgården med is.  Ishantering var tidigare en omfattande verksamhet, som försörjde många tusentals människor längs västkusten och Oslofjorden, och vid Vänernområdet. Att bevara färsk fisk med naturis har förekommit under lång tid, men blev ännu viktigare när fisket expanderade och långväga fisktransporter till kunder runt om i landet blev vanliga.

Berättelsen är skapad av

Kulturförvaltningen VGR

Medverkande

Anna-Lena Helling, Björkö och Lars-Erik Alexandersson, Björkö Ishus, Christine Fredriksen, Förvaltningen för kulturutveckling