Arbetsförhållanden och redskap

Redan klockan 06.00 på morgonen började arbetet i gruvan sommartid och fortsatte till kl. 19-20.00 på kvällen. Vid uttagning av kalk ur en ugn kunde arbetet börja mycket tidigare,  kanske redan vid kl. 03-04 på morgonen. 

Vid 07.30 var det dags för det så kallade "dagermålet" som bestod av medförd torrskaffning. Kl. 12 - 14 var det dags för middagsrast och kl. 17.00 kafferast. Detta kaffe dracks på arbetsplatsen och det var hustrun eller barnen som bar kaffekorgen till arbetsplatsen. 

Någon bekvämlighet i form av bodar eller det allra enklaste skjul fanns inte på arbetsplatsen. Det enda i den vägen kunde vara ett enkelt tak utan väggar uppställt intill någon ugnsvägg, där fick arbetarna placera sina kläder och sin mat. Sittplatsen utgjords av en planka som tjänat som landgång. Lönen beräknades inte på timmar eller dagar som utförts, utan efter arbetslagens prestation i tunnor eller hektoliter bränd kalk. Lagen bestod i regel av fyra man, detta kom senare att minska till tre. 

Limgobbar kalkarbetare

Verktyg och redskap som behövdes fick arbetarna hålla sig med själva. Hit hörde skyffel, släggor, korp, borrhammare, malmhammare och även dynamit. Speciellt utformade var skifferpackar, stora hammare som man slog sönder alunskiffern med. Till skaften togs alltid ask. Limkroken var det viktigaste redskapet när den brända kalken skulle tas ur ugnarna och den var krökt i båda ändarna. Dynamit och spadar drogs av på avlöningen.