Götala Herrgård - Märtas restaurangdröm

Kokerskan Märta - 40 år på Götala Herrgård

Götala Herrgård bilden är från 1963 fotograf Stig Rehn. Detta var innan flygelbyggnaderna flyttades till Kråk i Skara

Kokerskan Märta - 40 år på Götala Herrgård

Bilden på Götala Herrgård från 2023 fotograf Freddie Wendin

En dag frågade Elof om Märta ville följa med ut till Götala, en plats hon inte tidigare kände till. Redan när hon började närma sig fastigheten fick hon en stark känsla och sa till Elof: ”Här skulle man ha en restaurang”. Man skulle kunna erbjuda gourmetmiddagar eller husmanskost. Köket skulle erbjuda svenska lokala råvaror. En idé föddes hos Märta. En restaurang för slutna sällskap, för familjens möten som bröllop, examen, födelsedagar och även stillsamma minnesstunder.

Denna dag fanns Sven Persson från Hushållningssällskapet vid Götala. Han var tidigare lärare på Uddetorp och vid detta tillfälle VD på Hushållningssällskapet. Märta kände Sven sedan tidigare. De hade mötts många gånger och var goda vänner. Sven hörde Märtas kommentar om att det borde finnas en restaurang på Götala. Hushållningssällskapet arrenderade då Götala av Domänverket. Vid denna tidpunkt var fastigheten i mycket dåligt skick, det regnade in och det krävdes stora arbetsinsatser och mycket pengar för att få fastigheten levande igen. Märta och Hushållningssällskapet diskuterade ett framtida gästgiveri med erbjudande om matservering för slutna sällskap. Så kom Götala Herrgård att få en ny plan och visioner om en ny framtid.

Götala ansågs inte antikvariskt värdefull att bevara och Hushållningssällskapet ansökte hos AMS (Arbetsmarknadsstyrelsen) och kunde med det genomföra en omfattande renovering. Märta fick vara med och komma med förslag på interiören, vilket hon upplevde mycket inspirerande. På sommaren 1984 stod restaureringen klar och herrgården kunde öppna för sina gäster. Visst var detta en chansning, men Märta tvekade aldrig. Två av hennes anställda från Odd Fellow följde med till Götala. För övrigt fanns timanställda som ryckte in vid beställningarna. Sonen Tony som då var 20 år följde även med till Götala och Märta styrde verksamheten.