Kaplanturbinen: en framgångssaga

Slussarna i Lilla Edet

En av de tre turbinerna i Lilla Edet var den så kallade Kaplanturbinen, nykonstruerad av en österrikisk ingenjör, Viktor Kaplan. Kaplanturbinen var relativt oprövad och kostade också mycket pengar. Som försäkring valde man därför att använda den mera beprövade Lawaczeckturbinen i de två andra turbin-aggregaten.

Kaplanturbinen visade sig emellertid att vara utmärkt för höga vattenflöden med lägre fallhöjder. Testresultatet överträffade allas förväntningar: turbinen hade inte bara en verkningsgrad på över 92 procent utan presterade över vad mätelementen kunde mäta. Med Kaplanturbinen kom kraftstationen i Lilla Edet att introducera den mest tillämpade turbinen för lägre fallhöjder inom vattenkraft i världen idag.

1982 valde man att utöka kraftstationen med ett fjärde turbin-aggregat, beläget 30 meter under Lilla Edets gamla sluss som byggdes år 1607. I detta aggregat placerade man ännu en Kaplan-turbin, denna gång modifierad med 1980-talets ingenjörsteknik. Denna turbin producerar lika mycket ström som de tre andra turbinerna gemensamt. Kraftstationen styrs idag av en driftcentral i Bispgården utanför Sundsvall. Lilla Edet är idag en av fyra kraftstationer belägna längs med Göta älv.