Vattenkraft & Vattenfall

Slussarna i Lilla Edet

Med ursprung i Sveriges största sjö Vänern, transporterar landets vattenrikaste älv, Göta älv, vatten med ett medelflöde på 550 kubikmeter per sekund. Men med en tidigare fallhöjd på bara 4 meter var man tvungen att utöka höjden så att turbinerna kunde få ut maximal kraft från älvens enorma vattenflöde. 1612 valde man därför att öka fallhöjden med 2,5 meter. Med den nya fallhöjden på 6,5 meter kunde konstruktionen av Lilla Edet ta ny fart 1918.

Det då relativt nya energiföretaget Vattenfall stod bakom projektet och hade som avsikt att kraftstationen skulle försörja statens tågräls mellan Stockholm och Göteborg med elektricitet, den så kallade Västra stambanan. Uppbyggnaden tog dock längre tid än väntat då Europas behov av elkraft hade minskat och Sverige befann sig i en efterkrigsdepression, en följd av det nyligen absolverade första världskriget. Lilla Edets kraftstation invigdes därför 1926, efter 8 års arbete.