Prisma Västra Götaland

Kranar vid Göta älv

numrerade kranar fd Götaverken mindre.jpg

Kranarna på Götaverken är mycket betydelsefulla kulturhistoriska värdebärare i det som tidigare var en varvsmiljö. De förstärker och förtydligar områdets och Göteborgs industrikaraktär, samtidigt som de bär egna värden.

Varvskranar har i dryga 100 år varit klassiska siluetter över varvsområdena med ett stort symbolvärde för Göteborg. De är en del av stadens identitet och en viktig del av stadens landskapsbild.

Av stadens tidigare över 200 hamn- och varvskranar återstår idag bara en handfull. Kranarna på Götaverken är den enda gruppen stora varvskranar som är kvar i centrala Göteborg. I området finns kvar sex stycken. En docka med två kranar forslades bort 2016.

Den äldsta kvarvarande portalvippkranen är nr 24 från 1947, konstruerad av AB Landsverk. De övriga är från 1950-60- och 70-talen och tillverkade i Tyskland, Finland eller Holland. Omflyttning av kranar mellan Götaverken och varvet ute på Arendal har skett då behoven förändrats

Antalet kranar på Götaverken 1967 var 46 stycken varav 41 var portalkranar.