Kranar vid Göta älv i Göteborg
gårdsten lotten.JPGPICT0069.JPGStorgatan 1872.JPGVidkärrs barnhem på 1940-50-taleti proggens spår.jpgnumrerade kranar fd Götaverken mindre.jpggasklockan.jpgRemfabriken på Gårdaitalienska kolonin 1948.jpgIMG_4744.JPGP5120230.JPGDSC_0002.JPG

Kranarnas betydelse för Göteborgs stadslandskap

Kranar vid Göta älv i Göteborg
Kranar vid Göta älv i Göteborg

Varvskranar har i snart 100 år varit klassiska siluetter över varvsområdena sett från staden på andra sidan älven och har ett stort symbolvärde för Göteborg. De är en del av stadens identitet och en viktig del av stadens skyline. Av stadens tidigare mer än 200 hamn- och varvskranar återstår idag bara en handfull. Kranarna på Götaverken är den enda gruppen av de riktigt stora varvskranarna som står kvar i Göteborgs hamn.

Kranarna som symboler är både varumärken för staden och ikoner över varvsepoken. Därtill är de attraktiva stadsskulpturer som genom sin placering rakt i linje från hamnkanalen är närvarande långt in i stadskärnan. Många göteborgare känner också stark anknytning till kranarna.

De fem ännu bevarade portalsvängkranarna är alla typiska varvskranar. De bevarade kranarna, dockepirarna och de industrihistoriska spåren ner mot älven, såsom pollare, räls, kajkanter med olika form och konstruktion för olika behov, utgör områdets stora kulturhistoriska värdebärare. I material och bevarade spår av verksamheten finns viktiga delar av berättelsen. Dessa måste hanteras varsamt.