Kranar vid Göta älv i Göteborg
gårdsten lotten.JPGPICT0069.JPGStorgatan 1872.JPGVidkärrs barnhem på 1940-50-taleti proggens spår.jpgnumrerade kranar fd Götaverken mindre.jpggasklockan.jpgRemfabriken på Gårdaitalienska kolonin 1948.jpgIMG_4744.JPGP5120230.JPGDSC_0002.JPG

Kranen i Lundbyhamnen

Kranar vid Göta älv i Göteborg
Kranar vid Göta älv i Göteborg

Kranen i Lundbyhamnen är byggd 1917 av Götaverken för Göteborgs Hamn, alltså en styckegodskran. Den var en i en serie av 12 i stort sett identiska kranar. Tre var tillverkade i Tyskland och de övriga nio av Götaverken som då hade de tyska kranarna som förlaga.

Maritimans* kran på södra sidan älven kommer troligtvis från samma serie men är byggd 1925. *Maritiman är en samling med 15 stycken fartyg, båtar och pråmar med både militär och civil anknytning.