Gasklockan

GASKLOCKAN

GASKLOCKAN FD GASVERKET, GULLBERGSVASS 11:9

RIVEN 2017

Gasklockan är en torrgasbehållare. Den består av en bottenvåning av betong, 3 meter invändig höjd, samt en cylinderformad överdel i 5 mm plåt. Gasklockan har formen av en regelbunden 20-hörning där stommen utgörs av vertikala ståndare och däremellan insatta plåtar. Inuti plåtcylindern rörde sig en skiva som vilade på gasen. Skivan är försedd med styranordningar. Högst upp vid takfoten sitter ett band av fönster. 

Gasklockan är cirka 80 meter hög och innehåller ett stort cylinderformat rum som får sitt dagsljus genom en rad fönster uppe vid taket. Gasklockan, Gasbehållare 1, uppfördes 1932-1933 och ersatte då ett flertal uttjänta gasklockor på Gullbergsvass. Den levererades av Maschinenfabrik Augsburg-Nurnberg, MAN, i Mainz med Götaverken som underleverantör. Då den byggdes var den Göteborgs högsta byggnad. Principen för denna typ av gasklockor utvecklades redan 1915 av MAN.

På tomten stod fram till 1995 även en mindre gasklocka. Den var en våtgasklocka byggd 1918, 50 meter i diameter och ungefär hälften så hög som Gasbehållare 1.

Bilderna på affischen

  • GASKLOCKAN 2015
  • JUBILEUMSKARTA 1921 EKONOMISK KARTA 1935
  • JUBILEUMSKARTA 1910
  • GULLBERGSVASS 1920-TAL GSM ARKIV
  • GULLBERGSVASS 1930-TAL GSM ARKIV
  • FÖRSLAG PÅ MÅLNING MED KRIGSKAMOUFLAGE UNDER ANDRA VÄRLDSKRIGET
  • GULLBERGSVASS 1930-TAL GSM ARKIV
  • GSM ARKIV GULLBERGSVASS 1930-TAL
  • ORTOFOTO 2013