Plats och "Terrior"

[Obetitlad]

I marknadsföring används begreppet plats för att beskriva känslor och mystik. Produkter som champagne, skotsk whisky, brittisk ale har fått representera plats

 

Begreppet ”terroir” skapades medvetet för att ge en uppfattning om historisk kontinuitet och en geografisk identitet och för att tillgodose socioekonomiska intressen.

 

I EU:s regelverk betonas kunskap, erfarenhet och hantverksskicklighet för att framhäva en region, regional matkultur och lokal livsmedelstradition.

 

”Terroir” kommer av latinets ”terre” som betyder land. Översätt kan ”terroir” tolkas som ”platsens känsla”. Från början användes begreppet för karakteristiska kvalitéer hos en specifik plats. Inklusive platsens traditioner och kultur. I Frankrike kan uttrycket användas i många olika sammanhang såväl för osttillverkning som stadsplanering.

------------------------------------------------------------------------------------

Rytkönen P. & Bonow M. 2013. Platsen som varumärke. I Rytkönen P., Bonow M., Wramner P. 2013. Från mat till gastronomi. COMREC.  Studies in Environment and Development 7. Södertörns högskola. 

Upptäck mer

fabriksmat

Från matproduktion till gastronomi.

fabriksmat

fabriksmat

[Obetitlad]

Hakons köttbullar