Lindholmen förr och nu

En berättelse om Lindholmen nu och då producerad under prao årskurs 8. Maj 2016

Medverkande

Matilda Ohlén, Frida Nyström