Lindholmen förr och nu
gårdsten lotten.JPGPICT0069.JPGStorgatan 1872.JPGVidkärrs barnhem på 1940-50-taleti proggens spår.jpgnumrerade kranar fd Götaverken mindre.jpggasklockan.jpgRemfabriken på Gårdaitalienska kolonin 1948.jpgIMG_4744.JPGP5120230.JPGDSC_0002.JPG

Lindholmen idag

kranar lindholmen

Lindholmen är idag en plats med skolor, företag och bostäder. För att inte radera ut stadens historia och arv lät man flera av områdets gamla byggnader få stå kvar och därför finns det spår av industrierna än idag på Lindholmen. Husen renoveras och anpassas efter idag och företag flyttar in i ombyggda varvsbyggnader och människor kan bo in sig i nybyggda lägenheter, det skedde en gentifiering. Lindholmen har idag inga industrier som är i bruk eftersom det inte är hållbart med de gamla industrierna längre och man behöver mer framtida jobb. Men man kan fortfrande se spår efter den gamla tiden. Den gamla bryggan som användes på 1900 talet finns kvar och några gamla industrier med. I framtiden kommer Lindholmen antagligen fortsätta vara modernt för sin tid och ha många bostäder, företag och hotell.