Lindholmen förr och nu
gårdsten lotten.JPGPICT0069.JPGStorgatan 1872.JPGVidkärrs barnhem på 1940-50-taleti proggens spår.jpgnumrerade kranar fd Götaverken mindre.jpggasklockan.jpgRemfabriken på Gårdaitalienska kolonin 1948.jpgIMG_4744.JPGP5120230.JPGDSC_0002.JPG

Industrin på Lindholmen

Lindholmen då

På 1800-talet dominerade jordbruket och försåg invånarna med mat. På 1844-talet började det fösta industrierna komma och stadens befolkning ökade från 100-1000. Industrierna på Lindholmen var båtindustri och varv och denna industri kom att bli världledande och år 1960 stod dom för 10% av den globalafartygsproductionen. 1971 köptes Lindholmens varv av Eriksberg då Eriksberg hade brist på kunnig personal och arbetarna på Lindholmen flyttades till Eriksberg istället.

 

 

 

Eriksbergskranen nu