Richard Svenssons Eftr.

Bodknodd Rickard Svenssons eftr.

Tage, son till Richard kom med i butiken på allvar år 1942 och övertog affären efter sin far Richard. Tage hade dock varit med i butiken sedan 14 års ålder och hade lång erfarenhet och kunde sitt jobb. Tage kom att bli Richard den II.
Richard avled 1950, han var då 80 gammal. Hans fru Olga dog 1959 också i en ålder av 80 år.

I den gamla butiken såldes allt över disk, allt skulle vägas och paketeras till kunden. Varje kundbesök och köp tog mycket tid. Kontrabok fördes över kundernas köp och varorna betalades i slutet på månaden. De kunder som inte hade kontanter i slutet på månaden skrev en check med ett senarelagt datum för inlösen. Tage hade en förmåga att räkna snabbt i huvudet, när andra tog räknemaskinen till hands hade Tage redan summerat beloppet. Själv sa Tage att han inte kunde göra en matematisk uppställning, men räkna ut vad slutsumman blev gjorde han snabbt och enkelt.

Tage drev butiken vidare, i affären fanns också sonen Bengt. Även Bengt hade funnits med i butiken under hela sitt liv, han säger att han föddes i butiken.
År 1954 skaffades en frysdisk i butiken, detta var den första butiken i Skara som hade frys. I den fanns främst grönsaker. Den första elektriska kaffekvarnen installerades i butiken, kaffebönorna maldes vid varje försäljningstillfälle. Varje butik hade sitt speciella kaffe som var anpassat till den vattenkvalité som fanns i staden.

År 1957 avslutade Ida Levin sin butiksförsäljning och Richard Svenssons Eftr. tog över lokalen igen och startade då butiken Dixi Frukt & Konfektyr.

På Marumsgatan under 1950- och 1960-talet fanns fyra livsmedelsbutiker: Hallbergs Livs, i hörnet Hindsbogatan - Marumsgatan fanns Qvänsels, Richard Svenssons Eftr och RK Livs längre ner på Marumsgatan. Trots konkurrensen så hade man sina kunder och man samarbetade. Saknades det någon vara i butikerna lånade man av varandra.
Tage gick personligen till Bedas Bageri varje torsdag och levererade en större säck vetemjöl. När han kom tillbaka till butiken hade han nybakade frallor med sig till sina barn, dessa smakade gott efter skoldagen.

Tage och hans familj bodde även ovanför affären, de flyttade senare till det nya affärs- och bostadshuset på Marumsgatan 13 på andra sidan Fisketorget/Hötorget.

Bodknodd Rickard Svenssons eftr.

Bengt arbetade springpojke och levererade varor i staden med cykel. Senare på 1950-talet kom mopeden som blev populärt bland springpojkarna, att få en moped istället för cykel var status bland springpojkarna.

I början av 1960-talet utvecklades handeln i Skara, Epa etablerade sig på Klostergatan. Hallbergs Livs flyttade sin butik det nya Centrumhuset som byggdes där Zetterwallska huset rivits. Nu gällde det att hänga på de nya trenderna och Richard Svenssons blev första ICA-affären i Skara, på skylten stod Lilla ICA Richard Svenssons Eftr.

Hakon-bolaget som var grossist och levererade varor till enskilda butiker fanns i Skövde. Hakon-bolaget bildades 1917 av Hakon Swensson. Leveranserna skedde varje vecka med mindre lastbil.