Lödöse Varv: från stål till rost
aniarabyggnationbild.jpg

Ett område med minnen

Lödöse Varv

Idag har det varit många diskussioner kring vad som skall hända med området. De gamla varvslokalerna står kvar, men har ännu inte fått någon ny uppgift. Senast 2016, tog kommunfullmäktige upp frågan och en röstning skedde kring ett övertagande utav marken. Med stor marginal vann ja-sidan med 20 röster emot nej-sidans 8. 

”Ett strategiskt område med potential, här finns möjlighet att knyta ihop området med Lödöse museum. Jag är medveten om att det finns viss osäkerhet, men känner mig ändå trygg med det underlag som finns” Ingemar Ottosson (S).

Och visst kan det just vara så, ett strategiskt område med potential. Justus A. Wallner ansåg det nog ha enorm potential 1899 när han budade hem varvet, och det han lämnade efter sig, nästan 50 år senare när han sålde varvet talar sitt tydliga språk. Bröderna Johansson insåg anläggningens potential när dem fick varvets omsättning att skjuta i taket och kunde få det att agera levebröd för 300 hårt arbetande varvare.

Kommer man till Lödöse varv idag så är det en markant skillnad jämfört med hur det såg ut innan 1980-talet. Lokalerna som en gång fick agera svetshallar, fyllda med brännmaskiner, står idag helt tomma. Gruset knastrar under fötterna, rösten ekar, dammet ligger som en tunn filt över de kalla betonggolven och genom väggen skiner solen in igenom den väggplåt som fallit offer för naturen och blåst bort. Allt som kunnat tänka sig rosta har gjort det, färgen på väggarna har sedan länge börjat flagna. Växter och gräs är idag det enda som vilar på de stapelbäddar som stiger upp från vattnet emot land. Detta är det arv vi kan se på plats idag, men minnena från en annan tid lever kvar, och inte minst alla de fartyg och skepp som seglat över världshaven. 

Upptäck mer

Gamla Lödöse

Gamla Lödöse