EKA i Bengtsfors

Elektrokemiska Aktiebolaget

Elektrokemiska aktiebolaget (EKA) grundades 1895 i Bengtsfors efter ett initiativ av ingenjören Rudolf Lilljeqvist att framställa kemikalier i Sverige, något som på den här tiden vanligtvis importerades. Liljeqvist arbetade runt om i Europa med olika brobyggen och fick iden till företaget när han arbetade som biträdande ingenjör vid byggandet av Forth Rail Bridge i Scottland. Anledningen till företagets ursprungliga placering i Bengtsfors berodde på att Lilljeqvist ville använda vattenkraft som driftsenergi till sin fabrik. 

 

Elektrokemiska Aktiebolaget

Kostnaden för fabriken hade beräknats till 300 000 kr och det behövdes finansiärer. Lilljeqvist gick ihop med företagaren, vetenskapsmannen samt grundaren av Nobelpriset, Alfred Nobel och C.W. Collander, och företaget EKA var fött. Produktionen fokuserar på klor och alkali.  

Nobel gjorde senare Lilljeqvist till den ene av sina två testamentsexekutorer och kom även att erbjuda Lilljeqvist chefspositionen för Bofors 1896. Lilljeqvist tackade dock nej då han ville fokusera helhjärtat på EKA.