Prisma Västra Götaland

Med Nobel och vattenkraft: EKA:s kemikaliska resa

Bengtsfors samhälle

Elektrokemiska aktiebolaget (EKA) grundades 1895 i Bengtsfors av Rudolf Lilljeqvist för kemikalieframställning. Valet föll på Bengtsfors eftersom Lilljeqvist ville använda vattenkraft som driftenergi. För att finansiera fabriken vände Lilljeqvist sig till Alfred Nobel, som också investerade i EKA. 

Berättelse skriven av Sarah Muskantor