EKA lägger ner och startar om

Efter drygt 30 år i Bengtsfors valde man att flytta företaget på grund av dålig tillgång på driftenergi och höga fraktkostnader. 1924 förvärvade man det bankrutta AB Kvävfeindustrins gamla lokaler i Bohus, ca 17 km norr om Göteborg, precis vid Götaälv. Det gick knackigt för förtaget och man gick i konkurs. Senare samma år återskapades företaget med namnet Elektrokemiska aktiebolaget Bohus, det vill säga EKA Bohus. Det gick bättre den andra omgången och på 1930-talet började man framställa en mängd olika kemikalier. Efter andra världskriget fortsatte man med expansionen av företaget och byggde bl. a fler fabriker; en för väteperoxid 1948, en för ammoniak 1956, och man byggde även en ny huvudbyggnad 1960.