Från gifter till läkemedel

Elektrokemiska Aktiebolaget

På 1960- och 70-talet uppmärksammades gifter, bl. a rester av kvicksilver i Göta älv. En ny fabrik byggs för att få bukt med problemen, men det hjälpte mycket lite och mellan 1972-76 arbetade man med att framställa miljövänliga ämnen att ersätta de gamla med. Väteperoxid fick en ökad efterfrågan eftersom ämnet kunde ersätta det mycket giftigare kloret som tidigare använts i blekningsprocessen av pappersmassa. Detta passade EKA bra då man framställt väteperoxid sedan 1930-talet.

På 1970-talet ändrades EKA från att vara ett företag med produktionsbaserade inriktning till att bli mer marknadsförande, man tog även initiativet att börja förespråka väteperoxid för blekning av pappersmassa. På grund av de förbud och restriktioner kring användandet av olika kemiska medel kom ämnet att bli mycket eftertraktat. 1994 var användandet av klor i blekningssyfte i Sverige helt ersatt av väteperoxid.

I dag är EKA Bohus en del av AkzoNobel. Företaget tillverkar kemikalier till papper, pappersmassa samt pappersblekning. Man producerar även produkter som används till vattenrening, samt föremål som används inom tillverkning av läkemedel.