Idrottsplats och ledare

Medelplana-Ungdomen

Medelplana-Ungdomen sommarstuga i Rödjorna nedanför Rörsmedsgården. Föreningen bildades 1914 och upphörde 1923. Idrottslaget från 1915. Stående från vänster: Johan Karlsson, Justus Nilsson, Erik Andersson-Hovsjö, Johan Magnusson, Fred Lundberger, John Andersson, Gustav Andersson, Nils Pettersson. Sittande från vänster: Knut Thorsell, Erik Karlsson, John Sjödell, John Lundqvist, Otto Läckgren

En vacker plats i den så kallade ”Långerödja” uppläts till idrottsplats av greve Sven Hamilton på Trolmen, kostnadsfritt, och på samma plats uppfördes år 1915 en sommarstuga. Ingen av ungdomarna i föreningen hade något kapital eller några större inkomster, men alla bidrog med någon krona till byggnadskostnaderna. Alla som kunde hjälpte till med bygget, så att det stod färdigt frampå sommaren detta år.

Ledare för föreningen var från starten folkskollärare Justus Nilsson, som med sin ljusa, glada syn på livet framstod att entusiasmera ungdomarna på alla sätt och fick dem att vara verksamma var efter sin förmåga. Föreningen fick under hans ledning en liten men god sångkör, som medverkade vid festliga tillfällen. Under vintern hölls möten i folkskolan eller i något hem där det fanns god plats. Arbetsaftnar ordnades för flickorna, och pojkarna slöjdade i skolans slöjdsal under ledning av slöjdlärare Gustaf Andersson.

Medelplana Ungdoms första stora friluftsfest, gick av stapeln söndagen den 27 augusti 1916,  på föreningens idrottsplats och samlade en ansenlig skara människor av bygdens befolkning. Festen öppnades med uppmarsch under sång av medlemmarna. Från sommarstugans veranda, vilken tjänstgjorde som estrad, utfördes ännu något sångnummer varpå ordförande folkskollärare Justus Nilsson hälsade de närvarande välkomna.

Sommartid hölls idrottsövningar på ”idrottsplatsen” på söndagseftermiddagarna, även gymnastik övades samt bollekar och som avslutning i regel en stunds sånglekar.  Det gjordes även uttflykter ofta per motorbåt till Läckö, Ullersund, Årnäs och andra platser samt fotvandring till olika platser på Kullen.