Den goda osten från Blomberg på Kinnekulle och mejeriskolan

Mejerska - ett kvinnoyrket som blev mansyrke och mejeriernas utveckling

Statens mejeriet i Blomberg, Märta Kullgren, Dagny Valdemarsson, Lisa Trybom, Agnes Lundbom, B. Lindh, Gunhild Johansson, Gilbert Hamilton, Hugo Hamilton, Bertha Johansson, Elin Bengtsson, Karl Karlsson och G.M Apelskog.

I svensk mejerihistoria visar det sig att man försökt efterlikna omtyckta utländska ostsorter. Greve Hugo David Hamilton på Blomberg hade ett levande intresse för mejerihantering, det visade han inte bara genom att importera mejerskan Leonora Mortensen till Österäng. När smörexporten till England upphörde kom han på att exportera cheddarost. Att lära de konservativa engelskmännen att äta svensk cheddar var en djärv tanke. På Blombergs gårdsmejeri lyckades man ta fram en ost som liknade originalet, men ostpriserna kom att sjunka och exporten upphörde. 

På 1860-talet ägde släkten Hamilton egendomen Mariedal och grevinnan Anna Hamilton började själv att ysta cheddarost, hon var först med att göra cheddar i stiltonformat, detta kom sedan att bli standard. 

August Strindberg beskriver i sin bok "Röda Rummet" hur han och några goda vänner smörjer kråset med bl.a.  Blombergs brännvin och Västerbottenost. Brännvinet från Blomberg var känt och erkänt men lika berömd var deras ost. Blombergs mejeri fick på Parisutställningen år 1897 guldmedalj för sin cheddarost. Utmärkelsen gjorde att många mejerier startades som försökte sig på att göra cheddarost. Mariedalsosten kom snart att bli lika omtyckt och efterfrågad som Blombergsosten. 

Mejeriet fick snart en framskjuten ställning i länets mejerihantering. Hushållningssällskapet avsatte ett stadsunderstöd till ubildning av mejerskor till tre mejerier i Skaraborg, däribland fanns Blomberg år 1864. Mejeriskolan kom att bli mycket populär bland både unga män och kvinnor och statusen på mejerskan och mejeristen ökade. 

År 1922 koncentrerades denna verksamhet helt till Blomberg och fick benämningen statens mejeriskola. Efter 13 år flyttade verksamheten till Axvall och Blombergs mejeri lades ner 1937. Mejeriet tillverkade både smör och ost och cheddarosten var Blombergs "flaggskepp". Mejeriet var en av pionjärnerna i landet omkring 1862. 

Mejeribyggnaden finns fortfarande kvar och ligger på höger sida på framkörsvägen till corps-de-logiet. Byggnaden är uppförd i 1,5 plan i rött tegel med gul tegeldekormurning samt sadeltak med tvåkupiga pannor. På takåsen finns två små skorstenar av gult tegel. Till höger på byggaden finns en fristående rund gul tegelskorsten. Till mejeriet hörde ett uthus av träd och ett pumphus. 

Även Blombergs mejeri påverkades även av den industriella utvecklingen. Trots att de hade sina berömda ostar så ystades den sista osten år 1937. Den cheddarost som Kvibille mejeri idag tillverkar påminner mycket om Blombergs cheddarost och tillverkas efter samma metod som redan år 1897 bidrog till guldmedaljen i Paris.