Mejerier i Skaraborg

Mejerska - ett kvinnoyrket som blev mansyrke och mejeriernas utveckling

Mejeriet i Västerplana

Mejerska - ett kvinnoyrket som blev mansyrke och mejeriernas utveckling

Hönsäters mejeri

Mejerska - ett kvinnoyrket som blev mansyrke och mejeriernas utveckling

Mejeriet i Råbäck

Mejerska - ett kvinnoyrket som blev mansyrke och mejeriernas utveckling

Sanebo mejeri

Sedan slutet av 1800-talet kom mjölkproduktionen att öka, större och högmjölkande kor, bättre foder och konstgödsel var några orsaker till detta.

Mjölken en färskvara och dåtidens transportmöjligheter och bristfällig kylteknik gjorde att det var nödvändigt att ta vara på mjölken på hemorten. Varje by och socken, varje herrgård hade problem med överskottet på mjölk, detta löstes genom att mejerier startades. Gårdsmejerier, privata mejerier och andelsmejerier växte upp som svampar ur jorden. I Skaraborg fanns det 115 mejerier år 1890, tio år senare hade antalet ökat till 338 som mest fanns 478 mejerier år 1921. Ett mejeri fanns nästa i varje vägskäl, skramlet av mjölkflaskor och hästskjutsar var mycket tidstypiskt i Skaraborgsbygden. 

Västerplana mejeri startade under senare delen av 1800-talet och kom att läggas ner när Blombergs mejeri som låg några kilometer därifrån. Blombergs Mejeri var känt och tog över flera delar av produktionen och försäljningen. På 1920-talet återuppstod mejeriet i Västerplana och höll på till början av 1940-talet. Mejeristen Anders G Lund f. 1889 drev mejeriet den senare tiden. Han hade även försäljning av ost på Lidköpings torg. Mejeristen bodde i en lägenhet i mejeribyggnaden. 

Råbäcks Mejeri hade produktion ända fram till 1961, några år tidigare hade driften av Österäns mejeri upphört, även detta ägdes av Råbäck.

Raggagårdens mejeri i Holmestad utanför Götene är ett kulturhistoriskt kulturarv, vill du veta mer om mejeriets historia klicka på länken till höger. 

Skaraortens Andelsmejeri låg på Skaraborgsgatan 25 under många år, ett nytt andelsmejeri byggdes 1951 på Hospitalsgården.

Det utbildades många duktiga elever vid mejeriskolorna och mejeriexpansionen gick snabbt. Kvaliten på produkterna var myckt ojämn för att få bukt med detta kom Hugo Hamilton på att man kunde göra en årlig ost- och smörutställning med smakbedömningar, kvaliteten höjdes och de sämre mejerierna gallrades ut. 

Detta var starten på den så kallade Ostmässan som kom att etablera sig i Skara. Med ångtåg från Skara centralstation tog sig många besökare till Vilans fritidsområde. Ostmässan var först ett arrangemang för producenter. Senare under 1960-talet kom allmänheten kom att få tillträde och fick provsmaka och köpa ost från hela landet. Arrangemanget var mycket populärt och tusentals kom som besökare. Ostmässan kom senare att läggas ner, men planer finns att återuppta denna i september 2020, allt beror på den pågående corona-pandemin. 

Vill du läsa mer om Ostmässans historia kommer mer om denna på nästa sida.

Efter andra världskriget då transporterna ökade och antalet mejerier i Sverige undan för undan minskade, skedde även så i Skaraborgsbygden. Mejerijätten Arla kom att etableras i Götene och är en de stora aktörerna på marknaden tillsammans med Falbygdens ost. Den moderna och svenska ysttekniken som startade i Kinnekulletrakten har bidragit till att Arla ostcenter i Götene är ett resultat av detta. En pionjär inom Skaraborgs och Sveriges mejerihistoria var mejerskan Leonora Mortensen som betytt mycket för nutida och svensk osttillverkning.