Ostmässan i Skara

Mejerska - ett kvinnoyrket som blev mansyrke och mejeriernas utveckling

Ostexpressen 129:an tog besökare från järnvägsstationen i Skara till Vilanområdet där ostmässan var arrangerad

Ostmässan i Skara är en tradition som lockat ostälskare till stan under i stort sett hela 1900-talet. Senaste Ostmässan arrangerades 1995 och det planerades start en ny start för den 26-27 september 2020, om inte coronapandemin satte stopp för detta. Nu är planerna att Ostmässan återkommer i oktober 2021.

I mitten av 1800-talet lades grunden till det som under 1900-talets senare hälft utvecklades till hela Sveriges ostmässa. I början handlade det om smör- och ostprovningar av producenter. Smörproduktionen stod för lönsam export till England något som innebar att osthanteringen hamnade i bakvattnet med försämrad kvalitet som följd. Att Västergötland av hävd producerat ost som imponerat bevisas i Olaus Magnus krönika år 1555: "Dessa västgötar stå nämligen bland Nordens innebyggare högst i rop för sin ostberedning, var intet folk kan förliknas vid dem". Förhållandena i Skaraborg var helt enkelt synnerligen passande för mjölkkor.

Produktionssiffrorna för Sveriges osttillverkning i början av 1900-talet talar sitt tydliga språk. Då tillverkades 61 procent av all svensk ost i Skaraborg. Precis som mycket annat vandrade ostprovningarna av rättviseskäl runt mellan olika skaraborgska städer men år 1907 beslutades att samtliga provningar och utställningar av smör och ost, skulle hållas i Skara. Det blev billigare så. Denna verksamhet fortsatte sedan ända fram till ett 150-årsjubileum 1995. Vägen fram innebar bildandet av Skaraborgs läns mejeriförbund år 1942. En av förbundets viktiga uppgifter var att verka för kvalitetsförbättringar i alla led.

Det var därför ett naturligt steg av Skaraborgs läns mejeriförbundet övertog ansvaret för ost- och smörutställningarna. För att sätta ytterligare fart på produktutvecklingen utarbetade Svenska Mejeriers Riksförening (SMR) gemensamma riktlinjer för alla ost- och smörprover i Sverige.

Mejerska - ett kvinnoyrket som blev mansyrke och mejeriernas utveckling

De första utställningarna och provsmakningarna hölls i Teaterhuset i centrala Skara. Då var utställningen inte till för allmänheten, endast producenter från hela landet medverkade.

När det nya friluftsområdet Vilan etablerades i mitten på 1960-talet bygdes en hall med syftet att kunna ha mässor där. Provningarna och utställningen i Skara kom snart att inta en särställning och blev så småningom riksbekanta och tusentals besökare kom till mässan. Från Skara järnvägsstation gick Osttåget med besökare till Vilan under mässdagarna.  I Skara fick företagarna draghjälp av den stora satsning som gjordes i samband med Ostmässan.