Missionskyrkan Västerplana

Versamheten hade sedan 1877 ständigt utvecklats och behovet av restaurering var stor, särskilt den stora samlingssalen. I början av 1930-talet beslöts att en restaurering skulle göras av huset.

Den stora lokalen som rymde ca 400 personer kom att få ett ljust och luftigt intryck med väl balanserade färger. Taket målades i ljusblå ton, medan väggarna fick en neutral grå färg. Fondpartiet upptog en fin målning av det kristna korset, som avtecknade sig mot Kinnekulles mjuka siluett. På varje sida om korset fanns ett emblem, det ena symboliserade kampen - andens svärd - och det andra segern  - livets krona. Missionshuset fick en mycket vacker anblick och den avslutade restaureringen betecknades som synnerligen lyckad. 

Den nyrestaurerade Missionskyrkan återinvigdes söndagen den 17 mars 1935 under medverkan av distriksföreståndare Gunnar. Ett stort antal människor hande samlats för att delta på återinvigningen. 

Detta år firade församlingen 60 år och under dessa år har omkring 177 medlemmar var anslutna. År 1935 fanns 50 medlemmar anslutna.