Missionskyrkan Västerplana

Från år 1882 har föreningen varit ansluten till Västergötlands Missionsförening och från 1894 även till Svenska Missionsförbundet samt tidigare till Jönköpings Missionsförening.

Enligt tillgängliga siffror har sedan föreningens bildande, för missionsändamål insamlat omkring 130 000 kronor på 1930-talet. Det fanns en stor offervilja hos medlemmarna och alla bidrog med gåvor och ideellt arbete.

Kollektbössan till vänster är från Kestads Missionsförsamling, denna typ av bössor fanns hos många församlingar och även i Västerplana. När tunga mynt t.ex. de stora 5-öringarna stoppades i bössan bockade negerpojken djupt. Denna typ av bössa är sedan många år borttagen och skulle inte accepteras idag.

En stor del av detta har gått till den yttre missionen. Tre av föreningens medlemmar har utgått som missionärer till Kongo det var Gustav Törnqvist i EFS tjänst och Jakob och Hanna Bjärnhagen i SMF tjänst. De kristna missionärerna var i landet för att predika Guds ord, bygga skolor och i den mån det även gick starta enklare former av sjukhus. Fristaten Kongo existerade mellan 1885-1908, kung Leopold II av Belgien förfogande över landet som privatperson. Han strävade efter att maximera vinst, sög ut Kongo på rågummi och elfenben samt, inte minst, exploaterade och mördade befolkningen.