Bland de predikanter som verkat inom församlingen nämns: A.G Andersson från Byslåtterna, Gustav Johansson från Mofalla, K.J Wester, J.A. Bergqvist, N. Bergqvist och O. Jakobsson. Jakobsson var kretsens första predikant. 

Från 1911 började frågan om att anställa en ordinarie predikant för kretsen, trots stora ansträngningar kunde inte enighet eller samförstånd uppnås. Ibland var det personfrågan och ibland var det de ekonomiska som spelade roll och frågan fick stå tillbaka. Först 1914 när kretsen var 19 år gammal beslöts att anställa missionseleven Gideon Björk som predikant. Gideon Björk antogs efter avslutad lärokurs vid missionsskolan och tillträdde augusti 1915. Redan efter 1 år kom predikant Björk med förslaget att anställa ytterligare en predikant för kretsen, då området ansågs för omfattande. Förslaget som kom oväntat men antogs och som passande för arbetet föreslogs missionseleven Anders Åkesson, pga studier kunde han inte börja förrän 1919. Men innan Åkesson hann börja hade Björk lämnat in sin avskedsansökan och kretsen bedömde att det bara behövdes en predikant framöver. Detta innebar att Åkesson endast stannade i verksamheten ett halvt år. 

Som kretspredikanter har pastorerna Herman Josefsson 1923-26, Rickard Gustafsson 1928-30, Hugo Karlsson 1930-36, Elis Kumlin 1938-45  tjänat.