Stationshuset Varp

Munkedals Jernväg

Stationshuset Varp, som byggdes 1905, kom i föreningen Munkedals Jernvägs ägo 1993 och flyttades samma år från sin ursprungliga plats utefter Bohusbanan mellan Munkedal och Strömstad till sin nuvarande plats.

I Sveriges Järnvägsstationer, utgiven i dec 1949 av Bokförlaget Orbis i Uppsala, finns följande information om denna "station";

Varps hållplats anlades år 1904. Byggnaden restaurerades och ombyggdes 1947, då en dörr och ett fönster flyttades samt innertak uppfördes.
Pesonal: plv.
Trafikens omfattning var 1948: 4915 försålda biljetter samt 252 godsexpeditioner.
Varp ligger i Skee församling, Gbg-& Bohus län. Orten har speceri- & diverseaffär omkr 2 km från hållplatsen, folkskolan på 3 km avstånd. Småskola finnes däremot c:a 500 m från hållplatsen. Läkare och tandläkare sökes närmast i Strömstad (11 km). Närmaste bilstation finnes i Björke. Av sevärdheter kan nämnas en hällkista ungefär 1 km söder om hållplatsen.

I nutid har en upprustning skett av byggnaden, med hjälp av expertis, för att behålla originalutförande och framför allt färgsättningen. Det som återstår är att restaurera golvet och stommen under, som gett sig i ett av hörnen.

Huset används idag som ett förråd, men under trafiksäsong som utställningslokal, loge för skådespelare och biljettförsäljning.

På lång sikt finns tankar på att permanenta biljettförsäljning och souvenirbutik, men det är under förutsättning att golvet först restaureras.