Introduktion

björn-dag-munkedalsjernvag.jpg

Bildtext: Björn J och Dag L från Museiföreningen Munkedals Jernväg i tidstypiska äldre kläder med anknytning till yrken vid järnväg.

Historia

År 1983 bildades Munkedals Jernvägsklubb för att historiskt dokumentera ångtågs-epoken och bedriva museitågstrafik på den nedlagda sträckan, främst ångdrift. Efter en intensiv uppbyggnadsperiod med bl. a. införskaffande av rullande materiel samt lägga in en extra räl för att kunna köra med den ursprungliga spårvidden 600 mm. Nu har turisttrafik körts sedan 1985.

Under åren har omfattande investeringar gjorts, inte minst i byggnader bl.a. nybyggnad av lokstall och stationshus. Under 1984 har också påbörjats restaurering av VARP stationshus från Bohusbanan, till ursprungligt skick. Den rullande materielen består av två ånglok, tre diesellok och fem vagnar.    1994 förvärvades genom byte med Skara-Lundsbrunns Järnvägar ett diesellok av fabrikat Åsbrink. Det är tillverkat i Malmö 1952 och skall användas som reservlok i tågtrafiken. Det har på 1970-talet använts som industrilok vid pappersbruket i Håverud-Åsensbruk, som ingår i Munkedalskoncernen. 

År 2005 var ett speciellt år för föreningen. Genom ett flertal olika finansiärer har det blivit möjligt att trafikera den gamla omlastningsplatsen och stationen Munkedals nedre. I det gamla magasinet har det byggts upp en järnvägshistorisk utställning. Numera trafikeras hela sträckan mellan Munkedals hamn och Munkedals nedre.

 

P1010139.JPG

Idag

Man kan idag på Munkedals Jernväg få lov att uppleva en gammaldags tågresa efter ånglok på den natursköna sträckan mellan Munkedals nedre - Åtorp - Munkedals hamn (ca 3,3 km). Färden går på Bohusläns äldsta järnväg som 1995 kunde fira sitt 100-års jubileum. Tack vare helt ideella arbetsinsatser kan Munkedals Jernväg leva vidare som ett levande museum över en svunnen epok.

Sommartid är banan öppen för trafik, då besökare kan känna doften av varm cylinderolja, lyssna till ångslagen i de branta backarna och njuta av den fantastiska utsikten över Örekilsälven.

Länkar