Oljekoken i Gössäter

Detta är berättelsen om den så kallade Oljekoken i Gössäter och ägaren L.W Kylberg som på slutet av 1800-talet hade stora visioner om att utvinna olja. 

Medverkande

Lena Brodin och Freddie Wendin, Källor: www.kinnekullehembygd.se/gossater www.facebook.com/groups/kinnekullebilder