Expansion och utveckling

http://mm.dimu.org/image/022wZzTyM2qE

Invigning av resecentrum 1999

Under slutet av 1900-talet präglas järnvägens verksamhet av ett ökat resande i kombination med en ökad miljömedvetenhet. Många länder börjar samtidigt investera i höghasighetslinjer (så kallade höghastighetsbanor) som främst konkurrerar med inrikesflygen. 1990 sätts X2000 i trafik, dessa tåg var först i Sverige med en toppfart på 200 km/tim. Med hjälp av lutande vagnskorgar kan man köra fort även på kurviga spår. År 2000 invigs Öresundsbron, och ansluter därmed Sverige till Europas järnvägsnät.

 

 

Invigning av Resecentrum: drillflickor och Mössebergs musikkår.

Under 2000-talet har kraven på järnvägen har ökat. Större delen av järnvägsnätet byggdes för en trafik med andra behov och förutsättningar. Järnvägen behöver underhållas och moderniseras för att möta nya behov från resenärer och näringsliv i form av fler transporter, samt en ökad inflyttning och pendling till storstäderna.